Głosowanie na projekty Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2023

Do godziny 12 dnia 23 października mieszkańcy Poznania mają możliwość oddania swoich głosów na wybrane projekty w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego na rok przyszły. Każdy obywatel ma możliwość wsparcia maksymalnie pięciu projektów, a ostateczne rezultaty głosowania zostaną ogłoszone nie później niż do końca listopada. Suma, która będzie dostępna do rozdysponowania w budżecie obywatelskim na następny rok wyniesie 26,6 milionów złotych.

Na etapie realizacji znalazło się łącznie 106 projektów rejonowych oraz 29 projektów ogólnomiejskich. Głosowanie jest możliwe przez dedykowaną platformę elektroniczną, jak również bezpośrednio w Urzędzie Miasta Poznania zlokalizowanym przy placu Kolegiackim, a także w Centrum Inicjatyw Rodzinnych czy Centrum Inicjatyw Senioralnych.

Patryk Pawełczak, dyrektor Gabinetu Prezydenta UMP, wyjaśnia zasady głosowania: „Mieszkańcy mogą oddać maksymalnie pięć głosów – trzy z nich to głosy na projekty ogólnomiejskie, w tym jeden na mały projekt, jeden na duży oraz jeden na projekt ogólnomiejski realizowany w ramach Zielonego Budżetu. Pozostałe dwa głosy można przeznaczyć na projekty rejonowe – jeden na mały i jeden na duży projekt”.

Ważne jest, że głosowanie może odbyć się jedynie raz i nie jest konieczne wykorzystanie wszystkich pięciu głosów. Każdy głos musi zostać zatwierdzony kodem SMS, który trafia na podany podczas procesu głosowania numer telefonu komórkowego. Warto zauważyć, że jeden numer telefonu umożliwia potwierdzenie maksymalnie pięciu głosów.