Zmiany w cenniku opłat za wodę i ścieki dla mieszkańców Poznania od 7 października

Informacje na temat przyszłych zmian w taryfach za dostarczaną wodę dla mieszkańców Poznania, które zaczną obowiązywać 7 października, zostały podane przez Radio Poznań. Zgodnie z zapowiedziami, opłaty za konsumpcję wody mają wzrosnąć, aczkolwiek nie tak znacznie jak to pierwotnie proponowała firma Aquanet.

Szacunkowy wzrost ceny za m3 dostarczanej wody wyniesie dokładnie 3 grosze. Przy obecnej stawce 5 zł i 5 groszy, od daty wprowadzenia nowych taryf – czyli od 7 października – opłata będzie wynosić 5 zł i 8 groszy. Mimo początkowych planów firmy Aquanet dotyczących znaczącej podwyżki na poziomie aż 28 procent, reprezentanci poznańskich Wód Polskich nie wyrazili zgody na tak dużą zmianę ceny.

W przypadku odbioru ścieków sytuacja jest jednak inna. Opłata za m3 zebranych ścieków wzrośnie o 20 groszy. Co oznacza, że po 7 października jej wartość wyniesie łącznie 7 złotych i 68 groszy.