Inicjatywa „Centrum Od Nowa” przyciąga mieszkańców i turystów do Poznania

Dzięki dofinansowaniu w ramach inicjatywy „Centrum Od Nowa”, ponad 50 wydarzeń kulturalnych, takich jak warsztaty, projekcje filmowe, koncerty czy wystawy znajdą swoje miejsce w centrum Poznania. Celem tego przedsięwzięcia jest zainteresowanie mieszkańców oraz turystów odnowioną częścią miasta.

W kwietniu, po konsultacjach z Radą Osiedla Stare Miasto, Miasto Poznań zapoczątkowało konkurs „Centrum Od Nowa”. Jego głównym celem było pobudzenie kreatywności organizacji i podmiotów działających na terenie Starego Miasta, a także aktywizacja lokalnej społeczności poprzez angażowanie się w różnorodne wydarzenia kulturalne.

W poniedziałek, Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania, przypomniał, że łączna suma środków przeznaczona na realizację projektów w ramach konkursu wynosiła 100 tysięcy złotych. Wybór najlepszych prac został dokonany przez komisję konkursową, w skład której weszli reprezentanci Rady Miasta Poznania, Rady Osiedla Stare Miasto oraz instytucji takich jak Estrada Poznańska, Centrum Kultury Zamek, Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, a także Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania.