Inspiracje metropolią w planach rozwoju Poznania: śmiały pomysł PiS na podziemny tramwaj

Reprezentując Prawo i Sprawiedliwość, Tadeusz Zysk, w trakcie swojej kampanii wyborczej na stanowisko prezydenta Poznania jesienią 2018 roku, przedstawił odważny plan dotyczący infrastruktury tramwajowej. Jego ambitna koncepcja polegała na stworzeniu nowoczesnej linii tramwajowej biegnącej pod powierzchnią ziemi od centrum miasta do lotniska na Ławicy. Niemniej jednak, z tej futurystycznej wizji do dzisiaj zrealizowano jedynie drugi etap nowej trasy tramwajowej prowadzącej do Naramowic oraz budowę torów na osiedlu Kopernika.

Podczas kampanii wyborczej, pomysł ten przyciągał dużo uwagi i była o nim żywa dyskusja, szczególnie pomiędzy kandydatami na urząd Prezydenta Miasta Poznania. Ta oryginalna propozycja była przedmiotem wielu sporów, które miały miejsce na pl. Kolegiackim.

Zysk, udzielając informacji nt. swojej koncepcji, podkreślał różnice między miastami większymi i mniejszymi od miliona mieszkańców. W miastach większych buduje się metro, a w mniejszych – lekkie miejskie koleje, znane również jako premetro. Właśnie zgodnie z takim standardem został zrealizowany projekt „Pestka”. Inni kandydaci reprezentujący PiS w radzie miasta byli zwolennikami tego pomysłu i otwarcie go wspierali.