Kontrowersyjny remont chodnika na ulicy Dąbrowskiego w Poznaniu

Na jednej z głównych ulic Poznania, Dąbrowskiego, remont chodnika został przeprowadzony tylko w części przeznaczonej do parkowania samochodów. Z tego powodu Rada Osiedla Jeżyce wyraża swoje niezadowolenie z działań Zarządu Dróg Miejskich. Sytuacja ta powoduje spore trudności dla pieszych, zwłaszcza tych z wózkami czy osób z niepełnosprawnościami, które muszą poruszać się po tej części miasta.

Aktualny stan chodnika na wyżej wspomnianej ulicy jest daleki od idealnego. Jak poinformowała Rada Osiedla Jeżyce, najbardziej dotkliwe problemy spotykają pieszych. Fragment ulicy Dąbrowskiego położony na zachód od ulicy Kościelnej, został w dużej mierze zaadaptowany pod parking.

Jak jednak sugerują przedstawiciele Rady Osiedla Jeżyce, takie rozwiązanie jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami. Wskazują oni, iż na potrzeby pieszych zostało zdecydowanie mniej miejsca, niż deklaruje to prawo – wymagane są co najmniej 2 metry szerokości dla chodników. Dodatkowo standardy dostępności, obowiązujące w Poznaniu, nie zostały tu spełnione – informacje te Rada podzieliła na swoim profilu na portalu Facebook.

Dokonano remontu tego fragmentu chodnika, niemniej jednak skupiono się wyłącznie na części przeznaczonej dla parkujących samochodów.