Krytyka wobec Poznania za ignorowanie potrzeb niepełnosprawnych

Niedawno, na początku bieżącego tygodnia, dość dramatyczny incydent miał miejsce w Poznaniu, gdy niewidomy obywatel uległ poważnemu wypadkowi. Ten biedny człowiek, nie będąc w stanie zobaczyć zagrożenia, wpadł do wykopu i niestety złamał sobie nogę.

W związku z tym zdarzeniem, działacze lewicowi z Poznania postanowili publicznie wyrazić swoje niezadowolenie. Podczas konferencji prasowej wyrazili swoją krytykę dotyczącą obecnego zarządzania pracami remontowymi w centralnej części miasta.

Dawid Majewski, reprezentujący partię Razem, skierował swoje oskarżenia bezpośrednio do miejskich władz Poznania. W swojej wypowiedzi zarzucił im brak uwzględniania potrzeb osób niepełnosprawnych przy planowaniu i realizacji remontów.

Wskazał również na istnienie stanowiska koordynatora ds. dostępności przestrzeni publicznej w Poznaniu. Majewski zastanawiał się głośno nad rola i efektywnością tej osoby. Rzucając pytanie „Co ten koordynator właściwie robi?”, wyraził swoją frustrację dotyczącą faktu, że zarówno niepełnosprawni, jak i osoby pełnosprawne mają problemy z poruszaniem się po mieście podczas remontów. Konkludując, Majewski poddaje w wątpliwość skuteczność działań koordynatora ds. dostępności i pyta, czy ta osoba nie potrzebuje dodatkowego wsparcia.