Kto ma prawo do ulgi na badania i rozwój?

Firmy nastawione na rozwój są niezwykle ważne dla konkretnego obszaru rynku ze względu na wprowadzane innowacje oraz zwiększanie zasobów wiedzy, znajdującej swoje różnorodne zastosowanie. Tego typu przedsiębiorstwom przysługuje możliwość odliczenia kosztów kwalifikowanych. Warto wiedzieć, jakie warunki należy spełnić.

Definicja akronimu B+R

B&R obejmuje procesy, w wyniku których przez zastosowanie innowacyjnych technologii powstają nowe produkty albo nieznane dotąd ich formy. B+R dotyczy twórczych działań, dążących do zwiększenia zasobu know-how, dotyczącego człowieka, kultury i społeczności, oraz znalezienia rozwiązań dla tej wiedzy. Dzięki tym pracom można odkryć nowe metody, niewynikające bezpośredniego z dotychczasowych rozwiązań. W obrębie B+R wyróżnia się badania przemysłowe oraz twórcze. Pierwsze z nich służą zdobyciu nowych wiedzy i kompetencji w celu opracowania nieznanych produktów i usług lub wdrożenia ulepszeń do istniejących towarów. Badania te obejmują tworzenie elementów składowych złożonych systemów, konstrukcję prototypów, a ponadto budowę linii pilotażowych. Drugi typ B+R dotyczy działań naukowych na rzecz ochrony państwa. Są one systematycznymi pracami, uwzględniającymi specyfikę dziedziny obronności kraju oraz konieczność zapewniania bezpieczeństwa tajnych informacji, prowadzącymi do pozyskania nowych technologii, wzorów uzbrojenia, jak również sprzętu koniecznych do przygotowań obronnych w sferze militarnej i pozamilitarnej, a także potrzeb Sił Zbrojnych.

Finansowe wsparcie

Przedsiębiorstwa, wprowadzające na rynek nowe produkty lub ulepszania do nich, mogą skorzystać z ulgi B+R. Jedyne wymogi stanowią: regularne odprowadzanie podatku CIT albo PIT i zarządzanie firmą nastawioną na rozwój. Ulga B+R pozwala na odliczenie 100% kosztów kwalifikowanych. W przypadku CBR-ów jest to 150%. Ulga stanowi świetne rozwiązanie dla firm, których działalność badawczo-rozwojowa nie została ukończona. Nie jest także wymagane prowadzenie badań na skalę światową. Mogą to być prace twórcze prowadzone w ramach przedsiębiorstwa.

Ulga B+R jest świetnym wsparciem dla firm, wprowadzających innowacyjne rozwiązania. Warto zatem skorzystać z pomocy profesjonalnego doradcy podatkowego, który przygotuje wszystkie dokumenty wymagane do uznania pełnego odliczenia kosztów kwalifikowanych.