Kurs walut – czym jest, od czego zależy i kiedy się zmienia?

Kursy walut nieustannie się zmieniają i są zależne od wielu różnych czynników, niekiedy trudnych do przewidzenia. Co decyduje o kursie danej waluty i jego zmienności? W poniższym artykule wyjaśniamy wspomniane zależności.

Co oznacza kurs walutowy?

Najprościej mówiąc kurs walutowy to cena, koszt zakupu danej waluty przez inną. Kurs zależy od gospodarki w danym kraju – im jest silniejsza, tym kurs jest wyższy. Waluty zależą też od praw rynkowych, czyli stopnia popytu i podaży. Jeśli rośnie popyt na daną walutę, wówczas jej kurs też się zwiększa i odwrotnie.

Kurs walut – od czego zależy i kiedy się zmienia?

Poza czynnikiem bezpośrednim, czyli zależnością między popytem a podażą, od jakiego zależą kursy walut, wchodzą tu w grę także czynniki pośrednie. Wśród pośrednich czynników wpływających na ceny walut można wyróżnić:

  • inflację lub deflację w danym kraju, które wpływają na jego rozwój gospodarczy i cenę waluty,
  • bilans handlowy w państwie, czyli zależność między eksportem i importem dóbr,
  • wysokość stóp procentowych ustalanych przez bank centralny,
  • prognozy na przyszłość – przewidywania ekspertów, którzy oceniają sytuację ekonomiczną w danym kraju i na świecie, także przekładają się na wahania kursów walut.

Sytuacje polityczne i społeczne w kraju także znacząco przekładają się na kursy walut. Nie bez znaczenia jest także stopa bezrobocia w państwie. Jak widać kursy walut są zależne od wielu czynników, dlatego też nieustannie się zmieniają.

Kiedy wymieniać walutę na obcą?

W zależności od prywatnych sytuacji warto jest wymienić walutę gdy planujemy zakup produktów lub usług, za które musimy zapłacić obcą walutą lub kiedy szykujemy się na wyjazd za granicę. Potrzeb skłaniających do wymiany waluty może być wiele, ale warto już jakiś czas przed decyzją obserwować, jak zmieniają się kursy walut i jakie są prognozy. Dzięki temu łatwiej będzie oszacować, kiedy jest najlepszy moment na wymianę walut, który przełoży się na wymierne korzyści dla nas.

Ważne jest też miejsce, do jakiego udajemy się w celu wymiany waluty. Powinien to być zaufany kantor, który oferuje uczciwe ceny walut. Dobrym przykładem może być kantor Poznań – Kantor Park. To miejsce, które od wielu lat zyskuje przychylność klientów oferując im atrakcyjne ceny walut, a przy wymianie większych kwot proponuje nawet dodatkowe zniżki. Co więcej, pod tą marką mieszczą się dwa kantory w Poznaniu. Zanim wybierzemy ostateczne miejsce, do którego udamy się w celu wymiany walut, warto jest przeanalizować dostępne opcje w okolicy.

Artykuł powstał we współpracy z firmą Agave.pl – Pozycjonowanie Poznań.