Marzy ci się kariera ławnika? Sprawdź czy spełniasz wszystkie wymagania!

Tylko do końca tego miesiąca potencjalni kandydaci na ławników sądów powszechnych w Poznaniu mogą zgłaszać swoje osoby. Ławnikiem może jednak zostać tylko taka osoba, która spełnia ściśle określone w ustawie warunki. Jakie?

Ważny jest przede wszystkim fakt, że ławników do sądów powszechnych w Poznaniu wybiera rada miasta, w ilości 251 osób. Aby pełnić tę funkcję, osoba musi mieć obywatelstwo polskie, pełnię praw cywilnych i obywatelskich a także nieskazitelny charakter. Istotny jest również wiek, między 30 a 70 lat. Przyszły ławnik musi mieszkać w Poznaniu od co najmniej roku oraz mieć wykształcenie minimum średnie. Dodatkowy obligatoryjny wymóg to stan zdrowia, który pozwoli na wykonywanie roli ławnika.

Kandydaci mogą być zgłaszani zarówno przez prezesów właściwych sądów, jak i przez stowarzyszenia i inne organizacje społeczne i zawodowe. Może to być grupa co najmniej pięćdziesięciu obywateli. Należy przy tym wypełnić konkretne dokumenty, do Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznań do 30 czerwca.