Mieszkańcy poznańskiego Raszyna protestują przeciwko utworzeniu linii tramwajowej. Chodzi o bezpieczeństwo!

Nowa linia tramwajowa, która ma biec bezpośrednio na osiedle Kopernika, wzbudza sporo kontrowersji. Mimo przeprowadzonych konsultacji społecznych część mieszkańców nie chce połączenia tramwajowego z centrum Poznania. Powodem ma być troska o bezpieczeństwo.

Jak punktują protestujący, nowa linia tramwajowa ma przebiegać tuż pod oknami niektórych zabudowań wielorodzinnych. Drgania, jakie wywołują toczące się po torach tramwaje, mogą uszkodzić nie tylko zabudowania, ale i drogi. To z kolei negatywnie wpłynie na bezpieczeństwo osiedla Raszyn i Kopernika.

Mieszkańcy mają już gotowe inne, bardziej ekologiczne rozwiązanie. Zamiast nowej trasy tramwajowej, proponują utworzenie trasy pieszo — rowerowej oraz utworzenie miniparku. W ten sposób uratowane zostałyby drzewa przeznaczone do wycinki nową trakcję. Postulują również o uporządkowanie miejsc parkingowych.

Swoje zdanie w tej kwestii mają również poznańscy radni, którzy z kolei proponują wytyczenie innej trasy w kierunku osiedla Kopernika. Chociaż dłuższa, nie obejmowałaby bezpośrednio zabudowań mieszkalnych. Sprawa zostanie poruszona na najbliższej Sesji Rady Miasta.