Modernizacja OSP w Poznaniu – Krzesinach: podpisano aneks do umowy

We wtorkowe popołudnie, siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzesinach stała się miejscem uroczystego podpisania aneksu do umowy na rozbudowę i modernizację strażnicy. Ceremonii przewodniczył Grzegorz Ganowicz, przewodniczący rady Miasta. Obecni byli także Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania oraz Narcyz Szulczyński, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Poznań-Krzesiny. Złożyli swój podpis również na pamiątkowym akcie, który stanowi potwierdzenie przyznania funduszy na realizację projektu oraz zatwierdzenie harmonogramu prac budowlanych.

Za całościową wartość przedsięwzięcia, wynoszącą 2,3 mln zł, odpowiadać będzie budżet Miasta.

Proces rozpoczął się od wniosku o rozbudowę strażnicy, złożonego w maju 2022 roku. Koncepcja rozbudowy została opracowana już kilka miesięcy później. W sierpniu 2023 roku straż pożarna otrzymała pozwolenie na budowę. Kolejnym etapem było ogłoszenie i rozstrzygnięcie przetargu, które miało miejsce we wrześniu, a następnie podpisanie umowy z wybranym wykonawcą.

Istniejąca strażnica zostanie rozbudowana w dwóch etapach. Pierwszy z nich obejmuje dobudowę kolejnego garażu dla wozów bojowych oraz przeniesienie kotłowni. Drugi etap to dobudowa klatki schodowej i nadbudowa części magazynowo-biurowej. Planowane zakończenie prac przewiduje połowę przyszłego roku.