Nowa uchwała krajobrazowa dla Poznania. Miasto podzielone na cztery strefy!

Uchwała krajobrazowa dla Poznania ma docelowo ujednolicić niektóre urządzenia reklamowe na terenie całego miasta. Co istotne, będzie funkcjonować również na terenach nienależących do miasta i nieobjętych ochroną konserwatorską.

Pod lupą urzędników znalazły się niejednolite reklamy, które często, zamiast informować, zwyczajnie szpecą przestrzeń publiczną. Jak w wywiadzie dla lokalnych mediów przyznał sam prezydent miasta Jacek Jaśkowiak, w Poznaniu wszyscy cenią sobie porządek i ład. Ma to również odniesienie do przestrzeni reklamowej w obrębie miasta i gminy.

Wraz z wejściem w życie uchwały krajobrazowej, urzędnicy z Wydziału Urbanistyki i Architektury będą badać zgodność urządzeń reklamowych z nowymi wytycznymi. Za niedostosowanie się do nich grożą wysokie kary, nakładane w trybie natychmiastowym.

Wyznaczono również czas na dostosowanie się do nowych przepisów. I tak dla starego miasta będzie to 12 miesięcy a dla historycznych dzielnic poznania, aż 2 lata. Obszary zurbanizowane oraz przyrodnicze mają aż 5 lat na dostosowanie się do nowych przepisów. Ustawa weszła w życie 21 lutego 2023 roku.