Nowe plany rozbudowy ścieżek rowerowych z korzyścią dla turystów i mieszkańców

Rozpatruje się projekty, które zakładają rozbudowę istniejących już ścieżek rowerowych. Część prac ma obejmować tereny wzdłuż linii kolejowych, a także popularne trasy turystyczne, takie jak Wartostrada oraz trasa jezior. Rozbudowa ta jest częścią nowych planów mających na celu ulepszenie infrastruktury dla rowerzystów.

Za planowane jest wyznaczenie nowej trasy rowerowej idącej w pobliżu linii kolejowej nr 3, która łączy Warszawę Zachodnią z Kunowicami. Ten krok umożliwiłby rowerzystom podróżowanie po trasie rozpoczynającej się od Antoninka, poprzez Poznań-Wschód, Poznań-Garbary, aż do Dworca Głównego, skąd mogliby kontynuować podróż przez Górczyn do Junikowa.

Część projektu dotyczy również trasy jezior, której realizacja jest już częściowo w toku. Po jej ukończeniu możliwy będzie przejazd rowerowy od Jeziora Kierskiego do Jeziora Maltańskiego. Zarówno Wartostrada i proponowana trasa wzdłuż linii kolejowej nr 3 mogą pełnić funkcję autostrad rowerowych. To dlatego, że ich przebieg został zaprojektowany tak, aby unikać kolizji z ruchem samochodowym, co znacznie poprawi bezpieczeństwo rowerzystów.