Nowe podejście Poznania do walki z nielegalną reklamą: Rada Miasta przyjmuje drugą uchwałę krajobrazową

Władze miejskie Poznania postanowiły podjąć kolejne kroki w walce z nielegalnymi reklamami, czego efektem była przyjęcie przez Radę Miasta nowej uchwały krajobrazowej w ostatni wtorek. Wydarzenie to stanowiło drugie starcie radnych z problemem w tym roku, po wcześniejszym bezskutecznym podejściu, które skończyło się anulowaniem pierwszej uchwały krajobrazowej.

To, co miało miejsce na początku 2020 roku, było szerszym echem wydarzeń z początku lutego, kiedy to Michał Zieliński, wojewoda wielkopolski, podjął decyzję o unieważnieniu pierwszej uchwały krajobrazowej. Uchwała ta została wcześniej przyjęta przez Radę Miasta Poznania pod koniec stycznia. Jak tłumaczono wówczas, decyzja wojewody wynikała z serii naruszeń prawnych związanych z uchwałą. Między innymi, podkreślano „naruszenie zasady działania w granicach i na podstawie prawa”, co było efektem przekroczenia uprawnień przyznanych rządowi miasta przez ustawę.