Nowy program wsparcia dla starszych i niepełnosprawnych w Poznaniu – ponad tysiąc beneficjentów

W Poznaniu powstał nowy program pomocy, którego celem jest wsparcie osób starszych oraz niepełnosprawnych. Plany samorządu zakładają, że z tych działań skorzysta przynajmniej tysiąc osób.

Miasto zamierza na ten cel przeznaczyć minimum 20 milionów złotych, z czego większość środków pochodzi z unijnego dofinansowania. Jest to znaczący wkład finansowy, który ma na celu poprawę sytuacji starszych i niepełnosprawnych mieszkańców Poznania.

Magdalena Pietrusik-Adamska, dyrektorka Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Poznania, wyjaśnia, że planowane jest między innymi wprowadzenie opieki wytchnieniowej. Ma ona objąć zarówno usługę całodobową trwającą do 21 dni turnusu, jak i opiekę dzienną. W ramach tej ostatniej osoby potrzebujące wsparcia będą miały zapewnioną opiekę w ciągu dnia ze strony różnych podmiotów lub bezpośrednio w miejscu ich zamieszkania.

Planowane jest również uruchomienie mieszkań wspomaganych. Będą one przeznaczone dla osób, które są w stanie mieszkać poza domem pomocy społecznej, ale nie są na tyle samodzielne, by prowadzić pełną samodzielność życiową.

Pierwsze programy związane z opieką wytchnieniową planowane są do uruchomienia na przełomie czerwca i lipca. Obecnie trwają procedury konkursowe na realizatorów tych działań.