Obowiązkowa deratyzacja w Poznaniu: okres od 1 do 31 października

Rozpoczęcie miesiąca października w Poznaniu wiąże się nie tylko z nadejściem jesieni, ale również z koniecznością przeprowadzenia deratyzacji. Wytyczne dotyczące tego procesu obejmują okres od 1 do 31 października, podczas którego obowiązek ten spoczywa na zarządcach i administratorach budynków, lecz również na mieszkańcach miasta.

Deratyzacja jest działaniem zaplanowanym i realizowanym w Poznaniu dwa razy w ciągu roku – w okresie jesieni oraz wiosny. Ta procedura ma szczególnie kluczowe znaczenie dla budynków o charakterze wielolokalowym, placówek gastronomicznych, sklepów oferujących produkty spożywcze oraz miejsc gdzie odbywają się targi.

Służby odpowiedzialne za deratyzację przeprowadzają ją również w innych miejscach publicznych takich jak szpitale, hotele, instytucje edukacyjne, żłobki czy domy pomocy społecznej. Nie pomijają również obiektów, gdzie odbywa się zbiorowe żywienie lub jest prowadzona działalność związana z gromadzeniem i przetwarzaniem odpadów.