Wprowadzenie odcinkowego pomiaru prędkości na A2

Ze względu na intensywny ruch na krótkim odcinku A2 między Poznaniem Komorniki a Poznaniem Krzesiny, wprowadzono tam ograniczenie prędkości, które jest niższe niż zazwyczaj obowiązujące na autostradach. Dodatkowo, w najbliższym czasie planowane jest uruchomienie tam odcinkowego pomiaru prędkości, co ma przyczynić się do podwyższenia poziomu bezpieczeństwa.

Przewiduje się, że jeszcze w bieżącym roku odcinkowy pomiar prędkości zostanie zainstalowany na trasie A2, która stanowi obwodnicę autostradową Poznania. W szczególności dotyczy to odcinka między Poznaniem Komorniki a Poznaniem Krzesiny, gdzie ze względu na duże natężenie ruchu obowiązuje ograniczenie prędkości niestandardowe dla autostrady.

W połowie września nad danym odcinkiem drogi instalowano specjalne konstrukcje, które posłużą do zamocowania urządzeń pomiarowych. Zanim jednak system zacznie funkcjonować, należy przeprowadzić proces legalizacji urządzeń, przetestować je i dokonać ich odbiorów. Spółka Autostrada Wielkopolska przewiduje, że system ten zacznie działać dyscyplinująco na kierowców już w listopadzie. Informacje o stwierdzonych naruszeniach przepisów ruchu drogowego na koncesyjnym odcinku drogi będą przekazywane bezpośrednio do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, który ma uprawnienia do wystawiania i egzekwowania mandatów.