Obsługa prawna firmy – na czym polega i kiedy jest niezbędna?

Działalność gospodarcza  powinna być prowadzona zgodnie z przepisami prawa, a także z zasadami współżycia społecznego. Powszechna praktyka gospodarcza pokazuje, że podczas prowadzenia działalności gospodarczej, przedsiębiorcy, zarówno prowadzący działalność jednoosobową, jak i w formie spółki korzystają z pomocy prawników, konsultują z nimi podejmowane przez nich decyzje, aby każda z tych decyzji była zgodna z obowiązującymi przepisami. 

Czym jest obsługa prawna firmy?

Zakres, w jakim dane przedsiębiorstwo będzie korzystało ze wsparcia adwokata, jest zakresem zindywidualizowanym i zależy od potrzeb przedsiębiorcy. Obsługa prawna firmy przede wszystkim obejmuje specjalistyczne usługi oferowane przez prawników, które pozwolą zapewnić przedsiębiorcom w pełni profesjonalne wsparcie prawne. Najczęściej obsługa prawna obejmuje bieżącą konsultację w istotnych dla firmy kwestiach prawnych, a może również obejmować prowadzenie postępowań sądowych i administracyjnych. Adwokat może również sporządzać umowy, pisma, a także uczestniczyć w negocjacjach i mediacjach. 

Kancelarie mogą zaoferować obsługę polegającą na interwencji prawnej w momencie, kiedy wymaga tego określona sytuacja lub określony problem w przedsiębiorstwie. Jednakże co raz częstszą formą obsługi firmy jest obsługa stała, która polega na kompleksowym działaniu prawnika w działalność firmy. Forma taka zapewnia większe poczucie bezpieczeństwa dla przedsiębiorcy, bowiem znajduje się on pod stałym nadzorem specjalisty.

Rozpoczynając współpracę z kancelarią warto w pierwszej kolejności poprosić prawnika o sprawdzenie umów, z których przedsiębiorca dotychczas korzystał. Prawnik będzie w stanie zweryfikować, czy nie zachodzi potrzeba wprowadzenia zmian lub poprawek, aby umowa taka była zgodna z obowiązującymi przepisami oraz najbardziej korzystna dla przedsiębiorcy. 

Obsługa jednoosobowego przedsiębiorcy może polegać na codziennej obsłudze firmy, natomiast w przypadku np. spółek zakres działania pełnomocnika będzie znacznie szerszy, bowiem może on obejmować fuzje, przejęcia, mediacje.

Co może obejmować obsługa prawna firmy?

Wśród działań, które może podejmować prawnik w ramach obsługi prawnej spółki, można wskazać, np.

  1. przygotowywanie umów, 
  2. wsparcie w trakcie zakładania działalności, 
  3. reprezentacja przed sądem i organami administracji, 
  4. przygotowywanie dokumentów związanych z ochroną danych osobowych,
  5. udział w mediacjach i negocjacjach.

Zakres wykonywanych czynności przez adwokata będzie zależeć od specyfikacji danej firmy oraz jej potrzeb. 

W trakcie obsługi przedsiębiorstw jednym z kluczowych obszarów działalności jest np. prawo umów. Obsługa ta polega np. na tworzeniu kontraktów handlowych, branie udziału w negocjacjach z kontrahentami. Pomoc prawna może obejmować również czynności z zakresu prawa budowalnego, np. obsługa inwestycji, uzyskiwanie pozwoleń. 

Prawnicy mogą obsługiwać firmy w sprawach związanych z prawem pracy, windykacją, egzekucją, a także w zakresie ujednolicania regulacji dotyczących zarządzania danymi osobowymi. 

Sposoby rozliczenia obsługi prawnej 

Koszt obsługi prawnej przedsiębiorstwa jest dostosowywany do indywidualnego klienta, a także do jego potrzeb i zakresu działalności, którą prowadzi. Przedsiębiorca może podpisać z prawnikiem umowę o stałą obsługę i na podstawie tej umowy rozliczać się z pełnomocnikiem, lecz możliwe jest również rozliczanie się z każdej poszczególnej czynności. 

Przedsiębiorca może rozliczać się z prawnikiem na podstawie ryczałtu, czyli uiszczanie co miesiąc stałej kwoty. Ryczałt          powoduje, że kwota wskazana w umowie jest stabilna i nie wzrośnie np. w przypadku większej ilości zadań. Jest możliwe również, aby przedsiębiorca rozliczał się za każdą godzinę pracy adwokata, co może być wygodne dla firmy, która potrzebuje wsparcia profesjonalisty od czasu do czasu.

Obsługa stała firmy 

Forma ta jest niezwykle wygodna z uwagi na to, że nie wymaga konieczności każdorazowego zawierania nowej umowy z prawnikiem. Co do zasady – jest to jedna umowa zawierana na czas określony lub nieokreślony, najczęściej w formie umowy zlecenia. Umowa ta może obejmować udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism, umów. 

Doraźna obsługa prawna 

Istnieje również możliwość pomocy prawnej, polegającej na działaniu w przypadku, gdy przedsiębiorca zgłosi się do prawnika z określonym problemem, którego nie potrafi sam rozwiązać. Pomoc ta może polegać, np. na przygotowaniu pozwu/odpowiedzi na pozew, sporządzeniu umów, udzieleniu porady prawnej.

Czy warto skorzystać z obsługi prawnej?

Powszechnym jest, że przedsiębiorcy zastanawiają się, czy profesjonalna obsługa prawna właśnie ich firmy, jest potrzebna i konieczna do jej prowadzenia. Obsługa taka bowiem łączy się z dodatkowym wydatkiem, który zwłaszcza dla małych przedsiębiorstw może być wysokim kosztem. Zdarzają się jednak momenty, że brak profesjonalnej pomocy w obsłudze firmy okazuje się być bardziej kosztowny, aniżeli zapłata za profesjonalne usługi prawnika. 

Przedsiębiorca nieznający się na przepisach oraz procedurach prawnych może w łatwy sposób popełnić błąd, czy naruszyć przepisy, co może spowodować nałożenie wysokich kar pieniężnych. Katalog popełnianych błędów przez przedsiębiorców jest otwarty oraz różnorodny, co powoduje, że korzystanie z pomocy profesjonalnych pełnomocników jest niezwykle wartościowe. Przedsiębiorca może w pełni skupić się na prowadzeniu swojej działalności, podczas gdy prawnik zajmuje się obsługą jego firmy od strony prawnej. 

Możliwe jest również, tzw. wykupienie abonamentu, co oznacza, że prawnik rozlicza się z przedsiębiorcą w formie opłaty ryczałtowej za obsługę prawną. Przedsiębiorca miesięcznie dokonuje opłaty ustalonej kwoty za dokonane czynności. Długoterminowe współprace z kancelariami prawnymi może przynosić korzyści na tle finansowym z uwagi na korzystane warunki umowy, bowiem stawki wynagrodzenia w powyższym przypadku są zwykle znacznie niższe niż miałoby to miejsce w razie zgłoszenia się po jednorazowa poradę, czy też prowadzenia jednej sprawy.

Kompleksowa obsługa prawna przez kancelarie umożliwia przedsiębiorcom skupienie się na prowadzeniu działalności, bez obawy o zajmowanie się kwestiami związanymi z prawem.

Źródło: https://adwokaci-ks.pl/obsluga-przedsiebiorstw/