Odnowa zabytków Poznania dzięki wsparciu finansowemu z miejskiego budżetu

Numerem jeden na liście priorytetów miasta Poznania stało się odnowienie kilkunastu miejscowych zabytków. W tej inicjatywie wykorzystane zostaną fundusze pochodzące z budżetu miasta, które będą przeznaczone na zadania konserwatorskie, restauratorskie oraz budowlane. Te działania obejmują przede wszystkim zabytki zlokalizowane w takich dzielnicach jak Jeżyce, Łazarz czy Stare Miasto.

W roku bieżącym planowane jest wsparcie 15 budynków, które mają status zabytków i są wpisane do odpowiedniego rejestru. Całość dofinansowania wyniesie sumę miliona złotych.

Dzięki tym funduszom możliwe będzie przeprowadzenie prac renowacyjnych dotyczących elewacji kamienic znajdujących się przy ulicach Wodnej 22 (75 tys. zł) oraz Sierocej 5/6 (80 tys. zł). Dodatkowo, kontynuacja prac nad stolarką okienną przewidziana jest w przypadku dwóch innych zabytkowych budynków: kamienicy Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Poznaniu, położonej na skrzyżowaniu ulic Stawnej i Szewskiej (55 tys. zł) oraz budynku Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk usytuowanego przy ul. Mielżyńskiego 27/29 (30 tys. zł).

Wsparcie finansowe otrzymają także dwa obiekty będące częścią secesyjnego zespołu kamienic. W pierwszym z nich, mieszczącym się przy ul. Krasińskiego 3a, planowany jest remont elewacji frontowej, balkonów oraz renowacja detali sztukatorskich z motywem roślinnym (170 tys. zł). W drugim, usytuowanym pod adresem Krasińskiego 3, przewidziane są prace nad remontem dachu oraz renowacją ściany szachulcowej na III piętrze.