Kara 15 mln zł dla Everest Finanse SA, operatora Bocian Pożyczki

Poprzez swoje działania, spółka Everest Finanse SA, zasłużyła na karę pieniężną wynoszącą 15 mln zł. Firma znana jest głównie jako operator Bocian Pożyczki. Decyzję o ukaraniu firmy podjął Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który uznał, że firmie nie udało się uniknąć naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.

Siedziba Everest Finanse SA, właściciela Bocian Pożyczki, jest zlokalizowana w Poznaniu. To właśnie tam spółka prowadzi swoją działalność, która przyczyniła się do nałożenia na nią surowej kary finansowej w wysokości 15 milionów złotych przez Prezesa UOKiK.

Jak wyjaśniono na stronie UOKiK, firma Everest Finanse SA stosowała praktyki obejścia limitów pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego. Wykorzystywała do tego celu umowy leasingu konsumenckiego zwrotnego sprzętu AGD i RTV. Everest Finanse SA oferowała te umowy jako dodatek do udzielanych przez siebie pożyczek, pełniąc jednocześnie rolę pośrednika w ich zawieraniu.

Proces leasingu polegał na tym, że towar był zakupowany od konsumenta, a następnie udostępniany mu na określony w umowie czas. Zobowiązaniem klienta było również regulowanie tygodniowych rat leasingowych na rzecz spółki.