Ograniczenia w ruchu drogowym z powodu prac malarskich

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) przekazuje informacje o tymczasowym zamknięciu lewego pasa ruchu. Powodem jest praca związana z odświeżaniem oznakowania poziomego na tej części jezdni.

Przewiduje się, że prace będą przebiegać sprawnie i szybko. Estymowany czas realizacji tych działań to mniej więcej 4 godziny. W związku z tym, kierowcy są wezwani do dostosowania swojej prędkości do warunków panujących na drodze oraz zachowania zwiększonej ostrożności podczas jazdy w obecności pracowników drogowych.

Kierowcy powinni pamiętać, że możliwy jest jedynie przejazd prawym pasem. To oznacza, że lewy pas jest niedostępny do czasu zakończenia prac malarskich dotyczących oznakowania poziomego.