Dobry Start – pomoc w rozpoczęciu roku szkolnego

Program Dobry Start, potocznie nazywany „300+”, to inicjatywa oferująca jednorazowe wsparcie finansowe na przygotowanie dzieci do nowego roku szkolnego. Ta forma pomocy to konkretnie 300 złotych przekazywanych rodzicom lub opiekunom na wyprawkę szkolną dla ich pociech. W tym roku, możliwość składania wniosków o tę formę wsparcia rozpoczęła się 1 lipca i potrwa aż do końca listopada. Co więcej, zasoby pieniężne zostaną przekazane rodzinom jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Już w pierwszych siedmiu dniach lipca obecnego roku, rodzice mieszkający w województwie wielkopolskim złożyli imponującą liczbę wniosków o świadczenie – wynosi ona aż ponad 90,1 tysiąca. Wszystko to w ramach wspomnianego programu Dobry Start.

Wracając do poprzedniego roku szkolnego, warto przypomnieć, iż korzyści płynące z tego programu były ogromne. W całym kraju skorzystało z niego blisko 4,7 miliona dzieci. O ile w skali całego kraju liczba ta jest imponująca, to warto podkreślić także jak dużym zainteresowaniem cieszył się program w skali jednego województwa – na Wielkopolskę przypadało ponad 461,3 tysiąca beneficjentów. Suma przyznanych środków finansowych osiągnęła astronomiczną wartość 1,4 miliarda złotych na szczeblu krajowym, z czego w samej tylko Wielkopolsce wsparcie wyniosło 138,3 miliona złotych.