Otwarcie rekrutacji do Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych na lata 2023-2027

Rekrutacja do składu Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, działającej w latach 2023-2027, została oficjalnie rozpoczęta. Organizacja ta zrzesza pięciu członków, spośród których co roku wybierani są przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz. Jako przedstawiciele rady, mają oni za zadanie inspirować działania służące integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz dbać o realizację ich praw. Przysługuje im także prawo oceny realizacji programów oraz możliwość wydawania opinii na temat projektów uchwał i programów przygotowywanych przez Radę Miasta Poznania, z perspektywy ich wpływu na osoby niepełnosprawne – informują urzędnicy miasta.

Społeczne podmioty takie jak organizacje pozarządowe, fundacje czy jednostki samorządu terytorialnego, działające w Poznaniu, mają możliwość zgłoszenia swojego reprezentanta do składu rady.

Zgłoszenia powinny zawierać krótką charakterystykę kandydata wraz z uzasadnieniem i być dostarczone w formie pisemnej do 5 września na adres: Urząd Miasta Poznania, Pełnomocniczka Prezydenta Poznania ds. Osób z Niepełnosprawnościami, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań – dodają reprezentanci Urzędu Miasta.