Petycja o obronę historii Powstania Wielkopolskiego w programie szkolnym zyskuje poparcie 6 tys. osób

Instytut Poznański zaniepokojony planami zmian w podstawie programowej, które mogą skutkować usunięciem i marginalizacją nauki o Powstaniu Wielkopolskim, zgromadził ponad 6 tys. podpisów pod petycją w tej sprawie. Zwrócił się również z listem do minister edukacji, Barbary Nowackiej.

W swoim liście Instytut wyraził głębokie zaniepokojenie proponowanymi zmianami, argumentując, że jako mieszkańcy Wielkopolski i osoby dbające o wspólne dziedzictwo narodowe, uważają za fundamentalnie ważne utrzymanie nauki o Powstaniu Wielkopolskim w programie nauczania. Zgodnie z ich przekonaniem, historia tego powstania jest kluczowa dla kształtowania historycznej świadomości młodych pokoleń.

Podkreślono również, że ogromną ilość poparcia dla inicjatywy Instytutu Poznańskiego, wyraziło nie tylko 6 tys. osób składając swoje podpisy, ale wsparcie nadeszło nie tylko od mieszkańców Wielkopolski, ale również od ludzi z całego kraju.

Zwracając się do minister Nowackiej, Instytut Poznański zaakcentował, iż Powstanie Wielkopolskie, będące od 2021 roku świętem narodowym, zasługuje na należyte miejsce w programie nauczania w szkołach.