Piotr Michalak, likwidator Radia Poznań, rozpoczyna zmiany poprzez zwolnienia pracowników

Początek reorganizacji Radia Poznań nadeszła za ręką likwidatora, Piotra Michalaka. Jak donosi „Gazeta Wyborcza”, pierwszym krokiem w procesie przekształceń było wręczenie wypowiedzeń pracownikom. Wśród nich znaleźli się kontrowersyjni redaktorzy Roman Wawrzyniak i Arkadiusz Kozłowski.

Michalak przekazał Wawrzyniakowi decyzję o jego zwolnieniu. Przyczyną były incydenty związane z jego zachowaniem zarówno na antenie, jak i poza nią. Redaktor początkowo został zdyskwalifikowany z prowadzenia programów na żywo, następnie skierowany na urlop, a ostatecznie stracił pracę.

„Gazeta Wyborcza” podaje, że dziennikarz wielokrotnie atakował osoby LGBT na antenie. Jednym z przykładów takiego zachowania była wypowiedź: „Nie udało się zniszczyć figury Chrystusa faszystom, nie uda się też tęczowej zarazie”. Te i inne skandaliczne wypowiedzi spotkały się ze stanowczym potępieniem Rady Etyki Mediów.

Ryszard Bańkowicz, przewodniczący rady, wyraźnie stwierdził: „Red. Roman Wawrzyniak naruszył zasady szacunku i tolerancji, nakazujące poszanowanie ludzkiej godności oraz wolności i odpowiedzialności, zgodnie z którą wolność mediów nakłada na dziennikarzy odpowiedzialność za treść i formę przekazu”.

Anna Dolska, członkini rady programowej Radia Poznań, podliczyła, że w ciągu 72 dni Wawrzyniak przeprowadził aż 36 rozmów atakujących osoby LGBT. Te informacje potwierdza także „Gazeta Wyborcza”.