Plan modernizacji szkolnych dzwonków w Poznaniu: pół miliona złotych na poprawę komfortu uczniów

Poznańskie placówki edukacyjne mają otrzymać nowoczesne, ciche dzwonki szkolne, które będą przyjaźniejsze dla uczniów z nadwrażliwością słuchową lub znajdujących się w spektrum autyzmu. Miasto przekazało informację, że na ten cel zamierza przeznaczyć sumę 500 tysięcy złotych.

Podstawowym celem tej inicjatywy jest wymiana obecnie używanych mechanicznych dzwonków szkolnych, które charakteryzują się jednolitym, często dość głośnym dźwiękiem. W zamian planuje się wprowadzić sygnały o bardziej przyjemnej barwie dźwiękowej, które będą lepiej odbierane przez uczniów i zazwyczaj będą cichsze.

Konieczność wprowadzenia tego rodzaju zmiany podkreślali przede wszystkim rodzice oraz dyrektorzy poznańskich szkół, głównie tych podstawowych. Jak poinformował Przemysław Foligowski, dyrektor wydziału oświaty poznańskiego magistratu, miasto postanowiło zarezerwować odpowiednie fundusze na ten cel. „Zmiany te przyczynią się do ograniczenia hałasu w szkołach” – powiedział Foligowski.

Jak zaznaczył, podczas planowania tej inwestycji brano pod uwagę również potrzeby uczniów z nadwrażliwością słuchową lub będących w spektrum autyzmu. Głośne sygnały dzwonków szkolnych oraz ich intensywność często prowadzą do zwiększenia stresu i dyskomfortu tych dzieci podczas pobytu w szkole.