Planowana walka z gryzoniami w Poznaniu: obowiązkowa deratyzacja rusza w kwietniu

Rozpoczęcie obowiązkowej deratyzacji w Poznaniu zostało zaplanowane na początek kwietnia. Przewiduje się, że interwencja potrwa około jednego miesiąca, a jej głównym celem jest zwalczanie chorób zakaźnych przenoszonych przez myszy i szczury.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Urząd Miejski w Poznaniu, właściciele oraz zarządcy wszystkich nieruchomości na terenie miasta będą zobligowani do uczestnictwa w tej akcji. Zostanie od nich wymagane użycie specjalistycznych preparatów do zwalczania gryzoni w swoich budynkach. Kontrola przestrzegania tych wymogów zostanie powierzona odpowiednim służbom.

Preferencyjne traktowanie w akcji deratyzacyjnej otrzymają budynki o wielu lokalach mieszkalnych, placówki gastronomiczne, sklepy spożywcze, targowiska, a także szpitale, hotele, placówki edukacyjne, żłobki i domy pomocy społecznej. Dodatkowo, deratyzacja obejmie obiekty, gdzie prowadzone jest zbiorowe żywienie lub działalność związana z gromadzeniem i przetwarzaniem odpadów – informuje magistrat Poznania.