Planowane wydatki w Poznaniu: 89 mln zł na pętlę autobusową i parking obsługujące jedynie dwie linie

Planuje się, że miasto Poznań zainwestuje 89 milionów złotych w budowę nowej pętli autobusowej oraz parkingu. Ciekawe jednak jest to, że te inwestycje będą służyć jedynie dwóm liniom autobusowym. To zdecydowanie rodzi pytanie, czy taka inwestycja jest faktycznie potrzebna i czy środki zostaną dobrze wykorzystane?

Celem Poznania jest połączenie nowo powstających przystanków kolejowych z systemem komunikacji miejskiej poprzez kilka węzłów przesiadkowych. Jednym z nich, a zarazem najdroższym, ma być Poznań Piątkowo, którego koszt wyniesie prawie 90 milionów złotych. W ramach projektu przewidziano utworzenie pętli dla dwóch linii autobusowych oraz rozbudowę ulicy Krygowskiego. Niestety, pomimo znacznych wydatków, te zmiany nie przyczynią się do znaczącej poprawy jakości publicznego transportu w tym regionie metropolii.

Środki na tę inwestycję pochodzą z budżetu przeznaczonego na zrównoważony transport. Niemniej jednak, nie przewidziano poprawy komunikacji autobusowej między Poznaniem a Suchym Lasem.

W ramach funduszy unijnych pochodzących z programu FEnIKS, Poznań zamierza zainwestować w nowe tramwaje, dokończenie budowy trasy tramwajowej na ulicy Ratajczaka oraz stworzenie węzłów przesiadkowych przy Towarowej Obwodnicy Poznania. W sumie planowane jest utworzenie ośmiu takich węzłów przy różnych przystankach, w tym także na Poznań Piątkowo, który będzie położony w pobliżu pętli tramwajowej na osiedlu Sobieskiego.

Zakres projektu dotyczącego węzła przesiadkowego Poznań Piątkowo obejmuje budowę pętli autobusowej i przedłużenie ulicy Krygowskiego. Dodatkowo planuje się utworzenie nowych przystanków autobusowych oraz ścieżki dla pieszych i rowerzystów. Na terenie tego węzła znajdzie się również parking Park&Ride, który będzie realizowany jako oddzielne zadanie. Należy jednak podkreślić, że nowa pętla będzie miała ograniczoną liczbę miejsc postojowych dla autobusów, co wynika z faktu, że obsługiwać będzie ona jedynie dwie linie autobusowe.