Podpisanie umowy na budowę drogi ekspresowej S11 łączącej Oborniki i Poznań

3 lipca 2024 r., Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zatwierdziła umowę na budowę drogi ekspresowej S11, która będzie łączyć Oborniki z Poznaniem, wraz z dodatkową obwodnicą dla Obornik. Ta sekcja będzie częścią większej trasy, która ma na celu połączenie Poznania z Koszalinem, tym samym umożliwiając łatwy dostęp z Wielkopolski do Pomorza Środkowego. Kontynuacja zachodniej obwodnicy Poznania to 22,2 km drogi ekspresowej S11 między Obornikami a północnym Poznaniem.

Minister Infrastruktury, Dariusz Klimczak, podkreślił znaczenie każdej nowej umowy w kierunku tworzenia nowoczesnej, bezpiecznej i efektywnej drogi ekspresowej S11. Wyraził przekonanie, że ta konkretna sekcja nie tylko znacząco poprawi komunikację w Obornikach, ale także przyczyni się do stymulacji gospodarczej tej części regionu Wielkopolski.

Umowa o wartości 853,4 milionów złotych zostanie wykonana przez konsorcjum dwóch firm, Kobylarnia i Mirbud. Inwestycja przewiduje formułę „projektuj i buduj”. Po przygotowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, prace w terenie mają rozpocząć się na przełomie lat 2025 i 2026. Otwarcie nowej trasy dla kierowców jest planowane na rok 2028.

W ramach tej inwestycji powstaną dwie jezdnie, każda z dwoma pasami ruchu. Przewidziano także budowę dwóch węzłów drogowych (Oborniki, Chludowo) oraz 38 obiektów inżynierskich. W Obornikach zostanie wybudowany również nowy most przez rzekę Wartę.