Poręczenie majątkowe za byłego burmistrza Murowanej Gośliny

Były burmistrz Murowanej Gośliny, Dariusz Urbański, obecnie przebywający w areszcie, uzyskał poręczenie majątkowe o wartości 200 tysięcy złotych. Informację tę przekazał mediom sędzia Aleksander Brzozowski, pełniący funkcję rzecznika prasowego Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Sędzia Brzozowski poinformował PAP, że w piątek odbyło się specjalne posiedzenie sądu, podczas którego zatwierdzono poręczenie majątkowe za Urbańskiego. Kwota, jaką osiągnęło poręczenie, wynosiła 200 tysięcy złotych.

Sędzia Aleksander Brzozowski zwrócił jednak uwagę na fakt, iż decyzja ta nie jest jeszcze ostateczna. Odwołał się do artykułu 257 paragrafu 3 kodeksu postępowania karnego, zgodnie z którym decyzja staje się wykonalna dopiero w dniu jej uprawomocnienia. Wyjaśnił, że na poprzednim spotkaniu dotyczącym przedłużenia tymczasowego aresztowania dla Urbańskiego, prokurator wyraził sprzeciw wobec zmiany środka zapobiegawczego. Oznacza to, że były burmistrz Murowanej Gośliny będzie musiał pozostać w areszcie do momentu, kiedy decyzja ta zostanie zatwierdzona przez sąd wyższej instancji, w tym przypadku Sąd Okręgowy w Poznaniu.