Poznań i Uniwersytet Przyrodniczy łączą siły w celu ochrony środowiska miasta

W dniu 6 grudnia, w środku tygodnia, doszło do historycznego momentu dla Poznania i jego mieszkańców. Miasto Poznań oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu podpisały list intencyjny, który jest zapowiedzią nawiązania owocnej współpracy. Ta współpraca będzie skupiała się na prowadzeniu badań, kształceniu i propagowaniu działań związanych z ochroną środowiska.

Ze strony miasta był to Pan Bartosz Guss, Zastępca Prezydenta Miasta Poznania natomiast z ramienia Uniwersytetu Przyrodniczego podpis skierował Pan prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz, pełniący funkcję Rektora tej uczelni.

W treści listu określono cele, które obie instytucje planują osiągnąć dzięki tej współpracy. Są to m.in.: organizacja szkoleń dla pracowników Urzędu Miasta z zakresu wiedzy o zwierzętach, zrozumienie społecznego wymiaru działań prowadzonych przez Miasto Poznań, a szczególnie analiza postaw mieszkańców wobec zwierząt zamieszkujących obszar miasta. Ponadto, współpraca ta ma na celu poprawę edukacji mieszkańców i studentów w obszarze ochrony zwierząt miejskich oraz identyfikację potrzeb badawczych i edukacyjnych z zakresu ekologii dla mieszkańców Poznania.