Poznań miastem z najmniejszym bezrobociem w Polsce

Poznań już nie pierwszy raz jest miastem z najmniejszym bezrobociem w kraju. Dane zebrane w pierwszej połowie tego rok pokazują, że w stolicy Wielkopolski tylko nieco ponad 1% aktywnych zawodowo mieszkańców pozostaje bez zatrudnienia.

Zgodnie z informacją udostępnioną przez Powiatowy Urząd Pracy, w pierwszej połowie 2022 roku liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się o 1,7 tysiąca.  W czasie dwóch pierwszych kwartałów, w Urzędzie zarejestrowało się 3,9 tysiąca osób bez stałego zatrudnienia, jednocześnie 5,5 tysiąca osób zrezygnowało ze statusu bezrobotnego.  W tej ostatniej grupie, możemy wyodrębnić 2,4 tysiąca osób, które rozpoczęły pracę, 700 biorących udział w stażu lub szkoleniu zawodowym, oraz 132, które zdecydowały się na otwarcie własnej działalności gospodarczej.

Najniższa w Polsce stopa bezrobocia wynosi 1,2%  i została odnotowana na terenie Poznania, jak i całego powiatu. Na kolejnych miejscach znalazły się takie miasta jak Wrocław 1,6%, Warszawa 1,7%, Katowice 1,8% i Gdańsk 2,5%.

Powiatowy Urząd Pracy udostępnił również dane, z których wynika, że liczba bezrobotnych zarejestrowanych w czerwcu spadła o 300 osób w stosunku do maja, kiedy to  zarejestrowało się 4,4 tysiąca. Dowiadujemy się z nich także, iż to kobiety poszukują pracy częściej niż mężczyźni.

Bardzo cieszy fakt, że w pierwszej połowie roku zmniejszyła się  ilość młodych osób zarejestrowanych jako bezrobotni. W tym przypadku możemy mówić o  spadku o 1,4%. Niestety, w tym samym czasie wśród osób powyżej 50 roku możemy mówić o wzroście o 2,4%.

Na ten temat pisze również strona https://www.projectfinance.pl/