Poznań podsumowuje rok 2023 w kontekście działań na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej

Rok 2023 powoli dobiega końca, a miasto Poznań ma wiele powodów do dumy z realizowanych inicjatyw związanych z edukacją ekologiczną i ochroną pszczół. Wszystkie te działania, które zdobyły uznanie mieszkańców, były możliwe dzięki finansowemu wsparciu ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na początku kwietnia rozpoczęła się realizacja projektu „Cztery pory roku w świecie zapylaczy”, który objął utworzenie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej w Lasku Dębińskim. Ten inicjatywa edukacyjna dostarcza nauczycielom, edukatorom i animatorom szeroki zakres materiałów dydaktycznych przeznaczonych do organizowania lekcji i warsztatów o tematyce ekologicznej.

W wyniku współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu przeprowadzono dwa warsztaty, które zgromadziły 38 nauczycieli i 18 uczniów. Uczestnicy koncentrowali się na owadach oraz ich znaczeniu dla ekosystemów. Dodatkowo, zorganizowano konkurs plastyczny pod hasłem „Cztery pory roku w świecie zapylaczy”, na który wpłynęło 235 prac.

W ramach promocji edukacji przyrodniczej przeprowadzono 30 warsztatów „Przygoda z zapylaczami” dla uczniów szkół podstawowych oraz 90 warsztatów „Pszczoła miodna – mała bohaterka” dla najmłodszych. Akcje te zaangażowały ponad 2500 uczniów, a ich głównym celem było wzrost świadomości ekologicznej wśród młodego pokolenia.

Seniorzy również mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat ochrony środowiska poprzez udział w warsztatach terenowych i stacjonarnych, które koncentrowały się na relacjach między roślinami a zapylaczami. Te inicjatywy były częścią trzynastej edycji cyklu „Senioralni. Poznań”.