Poznańska dyrektorka fundacji "Razem Łatwiej" zatrzymana za przywłaszczenie 600 tys. złotych

W Poznaniu doszło do zatrzymania dyrektorki generalnej Fundacji „Razem Łatwiej” przez policjantów Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą, działających pod auspicjami Komendy Miejskiej Policji. Zatrzymanie odbyło się we współpracy z Prokuraturą Rejonową Poznań – Grunwald. 38-letniej kobiecie postawiono zarzut przywłaszczenia kwoty wynoszącej 600 tysięcy złotych. Pieniądze te były zgromadzone na subkontach osób objętych opieką fundacji. Za swoje czyny, kobiecie grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Aresztowanie miało miejsce 29 stycznia bieżącego roku. Pierwsze informacje o możliwości popełnienia przestępstwa przez tę instytucję pojawiły się w sierpniu poprzedniego roku, kiedy to opublikowano informacje na temat poszukiwania potencjalnych ofiar działalności określonych fundacji. Wtedy to funkcjonariusze otrzymali nowe sygnały budzące podejrzenia, które tym razem dotyczyły działalności Fundacji „Razem Łatwiej”.

W odpowiedzi na te zgłoszenia, śledczy podjęli działania we współpracy z Prokuraturą Rejonową Poznań – Grunwald. Przedmiotem ich zainteresowania stała się działalność oraz prawość funkcjonowania omawianej instytucji. W wyniku podjętych czynności okazało się, że liczba osób, które ucierpiały z powodu działalności fundacji jest znaczna, co doprowadziło do aresztowania dyrektorki generalnej 29 stycznia.

Według aktualnych ustaleń, pokrzywdzonych zostało dwadzieścia osób, ale liczba ta może jeszcze wzrosnąć. Pieniądze przekazywane przez darczyńców na leczenie chorych dzieci, miały trafiać bezpośrednio do kieszeni dyrektorki.