Poznańska infrastruktura drogowa i chodnikowa poddana gruntownemu remontowi w 2023 roku

W ciągu mijającego roku 2023, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu przeprowadził szereg prac związanych z renowacją urbanistyczną. W obszarze miejskim posadzono przeszło 500 nowych drzew oraz blisko trzydzieści tysięcy egzemplarzy krzewów, bylin i roślin cebulowych. Ponadto, w trosce o bezpieczeństwo pieszych, zapewniono dodatkowe oświetlenie na kolejnych przejściach dla pieszych.

Remonty nawierzchni dróg miejskich, które przeprowadził ZDM w 2023 roku, objęły łącznie powierzchnię ponad 77 tysięcy metrów kwadratowych. Całkowity koszt tych prac wyniósł 16,5 miliona złotych. Prace obejmowały zarówno generalne remonty głównych arterii komunikacyjnych w mieście – takich jak ulica Promienista, Strzeszyńska czy Nad Wierzbakiem, jak i modernizację nawierzchni ulic lokalnych o znaczeniu dla lokalnej społeczności. Większe projekty, takie jak renowacja kolejnego odcinka ulicy Warszawskiej, zostały powierzone do realizacji spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Oprócz tego, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu zainwestował ponad 10 milionów złotych w remonty chodników. ZDM podkreśla, że priorytetowe obszary do remontu były najczęściej wyznaczane przez rady osiedli. W sumie, w ciągu roku 2023 zmodernizowano ponad 15,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni chodników. Dzięki przeprowadzonym pracom, mieszkańcy Poznania mogą teraz korzystać z odnowionych chodników na ulicach takich jak: Grobla, generała Maczka, Grodziska, Pilotów, Wiatraczna i Główna. Prace remontowe obejmowały wszystkie części miasta.