Poznańska innowacja: Lasy Pamięci jako alternatywa dla tradycyjnych cmentarzy

Alternatywne miejsce pochówku, zwane Lasem Pamięci, gdzie nie ma możliwości ustawienia zniczy czy kwiatów, a także niedostępne jest dla odwiedzających, zostało utworzone w Poznaniu. Charakterystycznym elementem są kamienne tablice, na których zapisywane są imiona osób, które odeszły.

Stolica Wielkopolski jest pionierem w Polsce w zakresie wprowadzania nietypowych rozwiązań dotyczących miejsc pochówku. Jest to bowiem pierwsze miasto, które podjęło decyzję o stworzeniu specjalnego cmentarza leśnego. Wydzielony teren na cmentarzu Junikowo nosi nazwę Lasu Pamięci, a szczątki zmarłych umieszczane są tam w urnach biodegradowalnych. Teren ten jest zupełnie wolny od nagrobków i tablic, a dostęp do niego jest niemożliwy.

Osoby, które chciałyby uhonorować swoich bliskich zmarłych pochowanych w Lesie Pamięci, mogą znaleźć ich nazwiska na specjalnych kamiennych tablicach ustawionych przed wejściem do lasu. Można tam symbolicznie zostawić kwiaty lub znicze. Przy wejściu do obu Lasów Pamięci znajdują się również ławki, na których można zatrzymać się i wspomnieć zmarłych.

Jak tłumaczono przed inauguracją nowego obszaru w 2022 roku, pochówki mają charakter ekologiczny. Nie ma możliwości oznaczenia konkretnych miejsc pochówku poprzez nagrobki, płyty, krzyże czy wiązanki.

Podobną inicjatywę wprowadzono także na cmentarzu Miłostowo, gdzie tuż przed Dniem Wszystkich Świętych oddano do użytku kolejny Las Pamięci. Zasady obowiązujące w tym miejscu są identyczne jak te na Junikowie.