In Memoriam: W hołdzie zasłużonym Poznaniakom i Wielkopolanom

Na cmentarzu poświęconym zasłużonym obywatelom Wielkopolski odbyła się ceremonia złożenia kwiatów na grobach wybitnych postaci pochodzących z tego regionu. Przy pomniku Armii Poznań oraz innych pomnikach rozsianych po Poznaniu, reprezentanci lokalnej administracji, samorządu, powiatu, a także przedstawiciele sił zbrojnych i kościelnych uczcili pamięć zasłużonych dla miasta i regionu osób.

Tradycyjnie, w Dzień Wszystkich Świętych, kiedy to społeczeństwo oddaje hołd zmarłym, nie zapominamy o tych, którzy nieodwracalnie wpisali się w historię naszego kraju i regionu.

Podczas tej wyjątkowej ceremonii Prezydent Miasta Poznania wspólnie z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego, Starostą Poznańskim oraz Przewodniczącym Rady Miasta i reprezentantami władz kościelnych i wojskowych, złożyli kwiaty na grobach tych, którzy swoim życiem i działalnością przyczynili się do rozwoju Poznania i Wielkopolski.

Hołd oddano poprzez złożenie kwiatów na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan, przy pomniku Armii Poznań oraz przy innych pomnikach upamiętniających wydarzenia z historii Polski, jak Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego, Pomnik Ofiar Katynia i Sybiru, Pomnik Ofiar Czerwca ’56 oraz Pomnik Powstańców Wielkopolskich.