Pracownik poznańskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zatrzymany przez CBA za korupcję

Agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego doprowadziło śledztwo do powiatowego urzędnika z Poznania, pracującego w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Mężczyzna został zatrzymany pod zarzutem przyjmowania łapówek od prywatnych przedsiębiorców. Obecnie nie jest już zatrudniony w wyżej wspomnianym urzędzie, a starostwo powiatowe nie udziela informacji na ten temat.

Informacje uzyskane przez funkcjonariuszy CBA sugerują, że podejrzany, jako publiczny urzędnik, przyjmował korzyści majątkowe od biznesmenów podczas realizacji swoich obowiązków służbowych. W zamian miał udostępniać informacje z bazy danych urzędu, które dotyczyły gruntów oraz ich właścicieli.

Z wyników dochodzenia wynika również, że podejrzany znacząco wpływał na przebieg spraw prowadzonych w urzędzie na korzyść przedsiębiorców. Mężczyzna miał bliską współpracę z lokalnymi firmami działającymi w obszarach nieruchomości i deweloperki. Zarzuty przeciwko niemu zostały postawione przez wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej w Poznaniu, a dotyczą okresu od grudnia 2021 do kwietnia 2022 roku.

Agenci CBA zatrzymali również czterech prywatnych przedsiębiorców w związku z tą sprawą. Przeprowadzili przeszukania ich domów i biur, podczas których zabezpieczyli sprzęt elektroniczny, gotówkę oraz dokumentację.

Wszyscy zatrzymani zostali zwolnieni po przesłuchaniu, jednak nałożono na nich dozór policyjny oraz muszą wpłacić poręczenia majątkowe. Urzędnik dodatkowo został zawieszony w obowiązkach służbowych i ma zakaz opuszczania kraju.