Prezydent Jacek Jaśkowiak otrzymuje wotum zaufania i absolutorium od Rady Miasta Poznania

Podczas wtorkowego posiedzenia, Rada Miasta Poznania wyraziła swoje poparcie dla prezydenta miasta, Jacka Jaśkowiaka, udzielając mu absolutorium za wykonanie budżetu miejskiego z poprzedniego roku. Z trzydziestu dwóch obecnych na sali radnych, dwudziestu sześciu opowiedziało się za przyznaniem absolutorium, natomiast sześciu było przeciwnych. Nie odnotowano żadnych przypadków wstrzymywania się od głosu.

Prezydent Jaśkowiak podkreślał podczas sesji, że raport o stanie miasta pozwala na dumę z poziomu poznańskiej przedsiębiorczości. Wśród największych polskich miast, Poznań może pochwalić się najniższą stopą bezrobocia oraz drugim miejscem pod względem PKB per capita, zaraz po Warszawie. Wspomniał także o odpowiedzialnym podejściu do finansów miasta, co potwierdza rating agencji Fitch. Prezydent podziękował mieszkańcom za to osiągnięcie.

Absolutorium jest również efektem mądrych decyzji finansowych. Jak podkreślił Jaśkowiak, dzięki odpowiedzialnej polityce finansowej miasto Poznań nie zadłuża się nadmiernie, a środki budżetowe kierowane są na inwestycje, które mają wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców. „Miasto jest w dobrym stanie, to także Państwa zasługa i nasza wspólna odpowiedzialność” – dodał prezydent.

Według danych finansowych, dochody Poznania w ubiegłym roku wyniosły 5,09 miliarda złotych, co było o 1,2% mniej niż planowano. Wydatki zamknęły się kwotą 5,6 miliarda złotych, z której wydatki majątkowe – przeznaczone na inwestycje – stanowiły ponad 963 miliony złotych.