Proces zdobywania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) i jej funkcje

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, znana również jako EKUZ, jest nieocenionym narzędziem umożliwiającym leczenie w państwach należących do Unii Europejskiej oraz w krajach EFTA – Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii. W jaki sposób można ją otrzymać?

Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w Polsce mają możliwość ubiegania się o kartę EKUZ. To znaczy, że zarówno osoby ubezpieczone, jak i te nie posiadające ubezpieczenia, ale mające do nich prawo na podstawie specjalnych uprawnień (np. dzieci do 18 roku życia, które nie mogą być zgłoszone do ubezpieczenia przez rodzica lub dziadka), są potencjalnymi posiadaczami tej karty.

Aby stać się posiadaczem karty EKUZ, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku. Można to zrobić na kilka sposobów.

Pierwszy sposób polega na złożeniu wniosku bezpośrednio w placówce Narodowego Funduszu Zdrowia. Dla mieszkańców Wielkopolski placówki te znajdują się w Poznaniu (ul. Grunwaldzka 158 i ul. Piekary 14/15), a także w delegaturach w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile. Dodatkowo, wnioski można składać w Punktach Obsługi Ubezpieczonych w Rawiczu i Słupcy.