Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie również w Poznaniu. Sprawdź co to oznacza dla mieszkańców!

Na początku marca 2023 roku Miasto Poznań podpisało umowę o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie. Kwota przyznanego dofinansowania to ponad cztery miliony złotych.

Głównym celem programu Ciepłe Mieszkanie jest przede wszystkim poprawa jakości powietrza w regionie. Ważnym jest również zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych emitowanych do atmosfery. Nie bez znaczenia jest poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych oraz w zabudowie wielorodzinnej.

Osobami które mogą skorzystać z dotacji są osoby fizyczne, których roczny dochód nie przekracza 120 000 złotych. Muszą być właścicielami budynku lub lokalu mieszkalnego na jaki chcą uzyskać dotacje. Wielkość dotacji jest uzależniona od osiąganych dochodów.

Więcej informacji o sposobie złożenia wniosków oraz o mechanizmie przyznawania środków można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Ekologii w UM Poznań albo na stronie internetowej WFOŚiGW w Poznaniu.