Dlaczego nie wolno zostawiać jedzenia w parkach w Poznaniu? Wszystkiemu winne gryzonie!

Parki miejskie w Poznaniu są poddawane systematycznej deratyzacji. Tworzona jest ona po to, aby w jak najmniejszym stopniu doprowadzić do zagrożenia ze strony zamieszkujących je gryzoni. Poznański magistrat apeluje, aby nie zostawiać jedzenia w parkach!

Idąc za komunikatem z oficjalnej strony poznańskiego magistratu, dokarmianie ptaków w parkach mija się z celem. Częściej niż ptactwo, z pozostawionego jedzenia korzystają szczury. Tych jest coraz więcej, nawet w ruchliwych częściach miasta w samym centrum. Jeżeli mieszkańcy chcą dokarmiać ptaki, absolutnie nie powinni zostawiać w parku jedzenia. Jednostki odpowiedzialne za tereny zielone prowadzą cykliczne akcje w zakresie pomocy parkowym ptakom.

Cykliczna deratyzacja ma za zadanie zadbanie o nierozprzestrzenianie się szczurów w przestrzeni miejskiej. Wraz z tym działaniem następuje prewencja związana z ewentualnymi chorobami przenoszonymi przez te zwierzęta.