Program wsparcia dla lokalnych księgarń i antykwariatów zapowiedziany przez urzędników miejskich w Poznaniu

Decydenci z Poznania podjęli działania mające na celu zachowanie unikalnych, lokalnych sklepów, które nie są częścią większych sieci. W tym celu, przedstawili oni dziś program mający na celu udzielenie wsparcia takim instytucjom.

Ten konkretny plan wsparcia dotyczy przede wszystkim księgarń i antykwariatów, które znajdują się w budynkach miejskich zarządzanych przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych. Jednym z tych, którzy zamierzają skorzystać z tego programu jest Marek Sawicki. Pan Sawicki jest właścicielem księgarni zlokalizowanej w dzielnicy Jeżyce w Poznaniu i prowadzi również sprzedaż internetową.

W swojej wypowiedzi, Sawicki zauważa, że sprzedaż online stanowi coraz większy procent ogólnej sprzedaży jego sklepu. Rozważał nawet przeniesienie całej swojej działalności do centrum logistycznego, ponieważ koszt wynajmu takiego miejsca jest niemal trzykrotnie niższy.

Sawicki, który jest współwłaścicielem księgarni, uważa, że obniżenie czynszu przyczyni się do zwiększenia stabilności jego biznesu. Umowa pomiędzy miastem a przedsiębiorcą ma być zawarta na okres trzech lat. Z planowanego wsparcia będą mogły skorzystać także te osoby, które dopiero planują otwarcie swojej księgarni.