Przebudowa ulicy Słowackiego w Poznaniu rozpoczyna się we wrześniu

Od września, ulica Słowackiego w Poznaniu, pomiędzy ulicami Kraszewskiego a Wawrzyniaka, przeprowadzi gruntowną przebudowę. Pomimo pewnych zastrzeżeń, radny osiedla zatwierdził plany remontowe. Powodem kontrowersji była propozycja redukcji liczby miejsc parkingowych.

Początek prac nad odnowieniem ulicy Słowackiego jest zaplanowany na wrzesień. Ulica ma otrzymać nowe chodniki i jezdnię, a także więcej zieleni. Planowane zmiany mają charakter trochę odmienny od zwykłych, ponieważ głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa uczniów Szkoły Podstawowej nr 36 zlokalizowanej przy tej ulicy. Do ustalenia niektórych szczegółów projektu zaangażowano również samych uczniów.

Projekt zakłada utworzenie wyniesionego placu z klinkierowej kostki brukowej przed szkołą, która zostanie usunięta z Placu Kolegiackiego. Elementy dekoracyjne mają stanowić kolorowe grafiki i drewniane meble miejskie. Przestrzeń ta będzie objęta strefą zamieszkania, co oznacza pierwszeństwo dla pieszych i ograniczenie prędkości do 20 km/h. Wskazówka radnych osiedlowych dotyczyła ułożenia kostki brukowej w formie wzoru nazywanego „jodełką”.