Utrudnienia dla mieszkańców Poznania w związku z budową przy ul. Taczaka 5

Mieszkańcy Poznania będą musieli dostosować się do kolejnych zmian, które są nieuniknione ze względu na postęp prac budowlanych przy ul. Taczaka 5. Te prace wpłyną na zasady ruchu w obrębie centralnej ul. Taylora.

Planowane jest odwrócenie kierunku jazdy na tej drodze, co sprawi, że ruch będzie kierowany z punktu skrzyżowania ulicy Składowej oraz alei Niepodległości, aż do miejsca, gdzie ul. Taylora przecina się z ul. Taczaka i ul. Kościuszki.

Zmiany obejmują również modyfikację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z Aleją Niepodległości, tymczasowe oznakowanie poziome, a także nowe zasady parkowania i ruchu rowerowego na tej ważnej arterii komunikacyjnej miasta. Dodatkowo, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu poinformował o planach demontażu dwóch wysepek drogowych znajdujących się w rejonie skrzyżowania ul. Taylora i Alei Niepodległości.

Wszystkie te zmiany są konieczne ze względu na budowę realizowaną przy ul. Taczaka 5, której postęp wymaga adaptacji organizacji ruchu w tym rejonie miasta.