Przemieszczenie Szkoły Podstawowej nr 68 w Poznaniu z powodu renowacji

Z uwagi na prace remontowe, Szkoła Podstawowa nr 68 w Poznaniu była zmuszona zmienić swoje dotychczasowe miejsce funkcjonowania. Szkoła powszechna, która wcześniej działała pod adresem osiedle Jana III Sobieskiego 102, przeniosła się na nowe miejsce, które znajduje się na osiedlu Winiary pod numerem 2. Zastanawiające jest, jakie miejsce może pomieścić grupę powyżej 200 uczniów i prawie 70 kadry nauczycielskiej? Okazało się, że najbardziej odpowiednim rozwiązaniem dla tej sytuacji są kontenery szkolne.

„Wielka przygoda” – tak terminuje dzieci przeniesienie do kontenerów edukacyjnych, które obecnie służą jako nowa lokalizacja Szkoły Podstawowej nr 68 w Poznaniu. Kontenery szkolne ulokowane są w pobliżu Szkoły Podstawowej numer 27. Dzięki współpracy między tymi dwoma placówkami proces przeprowadzki został znacząco ułatwiony.

Początkowo był to dla nas szok – mówi reprezentantka Rady Rodziców, której dziecko jest uczniem przeniesionej szkoły. Jak jednak zaczęto analizować sytuację i oznajmiono nam o rozmowach prowadzonych z dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 27, zaczęliśmy dostrzegać korzyści wynikające z tej zmiany – dodaje.