Rekrutacja do poznańskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

W Poznaniu rozpoczęła się rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych. Rodzice, zgodnie z tradycją z poprzednich lat, mogą aplikować do najwyżej 5 instytucji na rzecz swojego dziecka.

Jak podaje Urząd Miasta Poznań, rodzice mają możliwość składania wniosków o przyjęcie swojego pociechy do wybranych placówek przez okres przekraczający dwa tygodnie – od 20 marca aż do 5 kwietnia. Wyniki naboru, obejmujące listę kandydatów, którzy zdobyli oraz nie zdobyli miejsca, zostaną opublikowane 22 kwietnia.

Urząd Miasta przypomina o konieczności wypełnienia specjalnego wniosku w celu zgłoszenia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

„Zalecamy skorzystanie z opcji elektronicznego uzupełnienia wniosku za pomocą dedykowanej strony internetowej poświęconej procesowi rekrutacji. Komplet dokumentów, zawierający wydrukowany i podpisany wniosek, można dostarczyć osobiście do wybranego przedszkola. Istnieje także możliwość zeskanowania lub sfotografowania dokumentów i przesłania ich za pomocą platformy „Nabór”, po uprzednim założeniu konta. Wniosek można również pobrać ze strony „Nabór”, wypełnić go ręcznie, podpisać i zanieść do przedszkola, które jest pierwszym wyborem; w takim przypadku dane do systemu wprowadzi wybrana placówka. To samo dotyczy oświadczeń – wszystkie formularze dostępne są na wspomnianej stronie internetowej” – wyjaśnia Urząd Miasta Poznań.