Remont torów tramwajowych w Poznaniu: negatywne skutki dla komunikacji miejskiej

Rozpoczęte prace modernizacyjne na torach tramwajowych w Poznaniu przyczyniły się do istotnego wydłużenia czasu przejazdu z dzielnicy Górczyn do centrum miasta. Substytutem dla tramwajów stał się autobus zastępczy, obsługujący trasę linii T5, który jednak nie jest w stanie zapewnić ruchu o takiej samej częstotliwości. W dodatku bywa, że autobus ten zostaje uwikłany w miejskie korki.

Alternatywnym rozwiązaniem na okres remontu może okazać się korzystanie z pociągów, do których można przesiąść się na pętli Górczyn.

Zarówno przed wprowadzeniem zmian w ruchu, jak i po ich wprowadzeniu, pasażerowie zgłaszali zastrzeżenia dotyczące rzadkiego kursowania autobusu zastępczego linii T5. Niemożność zwiększenia liczby kursów wynika jednak z ograniczonej liczby dostępnych kierowców pracujących dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu.

Problemem jest także to, że przejazd autobusem z Górczyna do centrum miasta trwa znacznie dłużej niż tramwajem. Zgodnie z danymi czas przejazdu autobusem z przystanku Górczyn PKM do Dworca Zachodniego wynosi 13 minut według rozkładu jazdy. W sytuacji utrudnień drogowych i korków, czas ten może ulec znacznemu wydłużeniu.