Profesor Beata Messyasz współtwórca publikacji związanej z mikroplastikiem w ekosystemach słodkowodnych

Wspólna praca naukowa, której jednym z autorów jest profesor dr hab. Beata Messyasz z Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, została opublikowana 12 lipca 2023 roku w prestiżowym czasopiśmie „Nature”. Głównym tematem tej publikacji jest problem zanieczyszczenia ekosystemów słodkowodnych przez mikroplastik.

Woda zanieczyszczona drobnymi częściami tworzyw sztucznych, zwanych mikroplastikiem, stała się istotnym kłopotem który dotychczas był kojarzony przede wszystkim ze środowiskiem morskim. Jednakże, jak pokazują najnowsze badania, ten problem dotyczy również ekosystemów słodkowodnych.

Zespół międzynarodowych ekspertów, kierowany przez profesor Barbarę Leoni i doktor Veronicę Nava z Uniwersytetu Milan-Bicocca (Department of Earth and Environmental Sciences) we Włoszech, rozpoczął badania nad tym zjawiskiem. Badacze z grupy są członkami globalnej sieci obserwatoriów ekologicznych jezior – GLEON (Global Lake Ecological Observatory Network). Celem ich pracy jest zgłębienie procesów i skutków zanieczyszczenia wód słodkowodnych mikroplastikiem.