Renowacja ulicy Gdyńskiej w Czerwonaku: planowana relokacja przystanków komunikacji podmiejskiej

Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) poinformował, że w Czerwonaku zostaną wprowadzone określone zmiany, które mają wejść w życie od 1 sierpnia. Te modyfikacje są bezpośrednio związane z rozpoczęciem pierwszego etapu przebudowy ulicy Gdyńskiej, a konkretnie dotyczą odcinka tej ulicy między ulicami Kościelną a Krętą. Z powodu remontu, konieczne będzie zwężenie pasów ruchu na tym odcinku.

Poza wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu drogowego, na skutek realizacji projektu budowlanego dojdzie również do przesunięcia lokalizacji dwóch przystanków komunikacji podmiejskiej. Chodzi tu o przystanki oznaczone nazwami Czerwonak/Kręta i Czerwonak/PKM.

ZTM szczegółowo opisał, jakie zmiany zostaną wprowadzone w odniesieniu do przystanków obsługujących linie numer 312, 341, 342, 394, 396 i 252. Przystanek Czerwonak/PKM dla busów jadących w kierunku Poznania zostanie przesunięty o mniej więcej 150 metrów w kierunku tego miasta tak, aby znajdował się na wysokości nieruchomości oznaczonej numerem 38. Natomiast przystanek Czerwonak/Kręta dla pojazdów zmierzających do Poznania zostanie przesunięty o około 250 metrów przed skrzyżowanie z ulicą Kretą w taki sposób, że znajdzie się na wysokości budynku pod numerem 109.

Na koniec ZTM dodał, że przystanek Czerwonak/Kręta dla autobusów jadących do Owińsk zostanie przemieszczony o około 140 metrów za skrzyżowanie z ulicą Kretą. Po zmianach będzie się on znajdować na wysokości posesji numerowanej numerami 92 i 94.